Rauma kommune må betale ned 39 millioner kroner på gammel moro:

– Vi skulle aldri ha flyttet inn i Helsehuset med 90 plasser

Sparepengene er brukt opp. Rauma kommune må betale ned over 39 millioner kroner på gammel moro. 19 plasser i det nye Helsehuset står tomme. Ytterligere 11 plasser skal ut av drift.

ÅPNING: Raumas nye helsehus ble dyrt for kommunen. Nå peker pilene mot Robek-lista.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

RAUMA: Rauma kommune er på full fart til å bli meldt inn på Robek-lista. Det innebærer at Statsforvalteren har oppsyn med kommunens økonomi og låneopptak. Regnskapet for 2020 viser et underskudd på 31 millioner kroner. I tillegg har Rauma et gammelt underskudd fra 2019 på 8,4 millioner kroner. Det betyr at Rauma må finne penger til å betale ned 39,4 millioner kroner på det politikerne kaller "gammel moro".