Eit knapt fleirtal i fylket er positive til havvind

Fleirtalet av befolkninga i Møre og Romsdal er positive til havvind. – Overraskande mange er negative, svarar Audun Maråk i Fiskebåt.

Tilhengar: Jessica Gärtner (H) frå Harøya håpar Havsul 1 og andre vindkraftprosjekt til sjøs vert bygd ut.   Foto: NILS HARALD ÅNSTAD

Nyheter

(Sunnmørsposten:) Sunnmørsposten har fått gjennomført ei meiningsmåling om kva befolkninga i Møre og Romsdal meiner om vindkraftutbygging. På land er fleirtalet av dei spurte (56 prosent) negative. Til havs er derimot fleirtalet positive: