Nav om barnetrygd-saka: - Kan føre til økt utenforskap

Nav-sjefen frykter de i mindre grad kan fange opp og påvirke at pengene blir brukt til barnet, hvis barnetrygden holdes utenfor. Men bekrefter at flere vil ha krav på sosialhjelp.

Nav-sjef i Molde: Nadine Deidok.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Rbnett har stilt Nav-sjef i Molde, Nadine Deidok, en rekke spørsmål angående spørsmålet om at barnetrygd skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp. Saka var senest oppe til votering i utvalget for oppvekst, kultur og velferd mandag. Der ble det først stemmelikhet med fem mot fem, og utvalgsleder Britt Janne Tennøy måtte derfor bruke sin dobbeltstemme. Noe som førte til at forslaget falt.