Avviser kritikken: - Vil hjelpe vanskelegstilte familiar med barn

Utvalsleiar Britt Janne Tennøy meiner det er til barns beste at dagens ordning held fram.
Nyheter

Utvalsleiar Tennøy har i debatten svart at ho støttar seg til fagfolka i denne saka, og ønsker derfor at dagens ordning held fram.