Debatt om barnetrygd og sosialstønad:

– Eg reagerer på måten det blir argumentert på, som om desse familiane ikkje vil prioritere barna sine

Fleire på venstresida har engasjert seg i debatten om barnetrygd og sosialhjelp. Sp og KrF klargjer at også dei vil ha ny ordning.

Reagerer: Kari Gagnat er mellom dei som har reagerert i debatten om barnetrygda skal med i berekning av sosialhjelp eller ikkje.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

– Det blir uttrykt mistanke om at folk som treng sosialhjelp ikkje er i stand til å prioritere ungane sine, eller bruker pengar på rus og tull. Ikkje rart at folk framleis opplever det som ei skam å måtte be om sosialhjelp.