Stortinget med nytt fødevedtak

Jusprofessor: Foretaket er bundet av loven

Selv om Høie må gjøre det Stortinget ber om, er han i kraft av å være foretaksmøte, like bundet av loven som klinikksjefer og andre i helseforetaket er, sier jusprofessor. Og loven krever faglig forsvarlighet.

Professor Eivind Smith, Universitetet i Oslo. Bildet er tatt tidligere.   Foto: John Greiner Olsen / Stortinget / flickr

Nyheter

Torsdag debatterte Stortinget fødetilbudet i Norge, inkludert en tilråding der Stortinget ber helseministeren om å sikre fortsatt drift ved føden i Kristiansund. Den er som kjent midlertidig stengt av mangel på fagfolk.