Åtte har sagt ja til å pendle til føden i Molde

Historisk satsing: Så mange kan få full lønn i to år for å bli jordmor

Helseføretaket tilbyr no full lønn til ti sjukepleiarar i dei to åra det tar å bli jordmor. Etterpå får dei to års pliktteneste og tilbod om full stilling. Alle fire sjukehusa manglar jordmødrer i dag.

MANGLAR VED ALLE SJUKEHUSA: Alle dei fire sjukehusa i fylket manglar jordmødrer og må bruke vikarar for å fylle vaktene. Derfor gjer helseføretaket no ei historisk satsing for å skaffe fleire.   Foto: Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB

Vi veljer fem til Sunnmøre og fem til Nordmøre. Men er det seks som vil til Nordmøre og fire til Sunnmøre, så er det også greit.

Øyvind Bakke
Nyheter

– Det er stor mangel på jordmødrer. Det viktigaste grepet vi kan ta, er å gi utdanningsstipend med 100 prosent lønn under utdanning, seier adm.dir Øyvind Bakke i ei pressemelding.