Vestnes til Ålesund sjukehus?

Bakke om kva Vestnes-exit betyr for nysjukehuset

Vestnes ligg an til skifte frå Molde til Ålesund som lokal- og akuttsjukehus. Dette seier toppsjefen i helseføretaket om kva følger dette får.

FÅR INGEN FØLGER: - Det er viktig å få fram at dette ikkje får nokon følger for korleis vi planlegg kapasitet og tilbod i SNR på Hjelset, sier Øyvind Bakke om at Vestnes kan gå til Ålesund sjukehus.   Foto: ILLUSTRASJON: Helse Møre og Romsdal

Nyheter

Måndag vedtok formannskapet i Vestnes ei innstilling om å skifte frå Molde til Ålesund som sitt lokalsjukehus og aktuttsjukehus. Kommunestyret skal gjere endeleg vedtak, men det ligg an til at innstillinga vil gå igjennom.