Vil rimelige hustomter få folk til å bygge og bo i Gjemnes?

– Må gjøre oss mer attraktive

Gjemnespolitikerne tenker vidt og bredt i jakta på innsparinger. Senterpartiets Kirsti Fagerlie Bjerkeset dreide debatten over på tiltak som kan gi økte inntekter.

ØNSKER SEG FLERE INNBYGGERE: Kommunestyret ønsker seg flere innbyggere. Mange blir kjent med kommunen gjennom besøket til Dyregod-dagene.Her fra et tidligere år.  Foto: Rigmor Sjaastad Hagen.

Nyheter

Et samlet kommunestyre fulgte tirsdag formannskapets tilrådning da innsparingene i økonomiplanperioden 2021–2024 ble diskutert. I vedtaket ligger det at det aller meste av kommunale tjenester skal utredes i jakta på mulige innsparinger.