Ferjeopprøret blir landsdekkende aksjon

Protestaksjonen mot økte ferjetakster blir nå en landsomfattende interesseorganisasjon som skal legge press på politikeren fram mot stortingsvalget 2021.

Vaktbikkje: Den nye interesseorganisasjonen Protestaksjonen mot økte ferjetakster skal være en vaktbikkje overfor politikerne. Fra venstre: Lars Hagseth, styremedlem, Henrik Dalelid Vedde, daglig leder, Joachim Orvik, styremedlem og Arnt Sommerlund, styreleder.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

– Vi skal være ei vaktbikkje overfor politikere og sørge for at partiene ikke fôrer oss med flere tomme løfter, sier Arnt Sommerlund, styreleder for den nye interesseorganisasjonen "Ferjeaksjonen Møre og Romsdal".