Mener fødedrift i Molde er kjempeviktig - og at ansatte kan beordres til Kristiansund for å gjenåpne der

Tove Henøen (Sp) mener ansatte kan beordres til Kristiansund for å sikre fødedrifta der. Samtidig sier hun at fødedrift i Molde er kjempeviktig.

Avdelingssjukehus i Kristiansund - Vi vil ha avdelingssjukehus i Kristiansund med føde og akutt for framtida, sier Tove Henøen (Sp). Hun er ordfører i Hustadvika, leder i fylkespartiet og står på 6.-plass på Senterpartiets stortingsliste.   Foto: Bjørn Brunvoll

Får man ikke til forsvarlig drift, kan man ikke drive, det skjønner vi også.

Tove Henøen
Nyheter

Når Stortinget snart behandler sak om trygg fødselsomsorg i Norge, ligger følgende vedtak på bordet fra helse- og omsorgskomiteen med et flertall bak seg: