Hvor mange SNR-kroner har gått «rett ut av vinduet»?

600 millioner har gått «rett ut av vinduet» i arbeidet med nytt sjukehus på Hjelset, ifølge ulike medier, inkludert Nytt på nytt sist fredag. Det stemmer ikke, sier Bakke.

FORESLO STORE KUTT: Ifølge Bakke, foreslo Skanska blant annet å droppe psykiatribygget (firkantene til høyre) eller kutte hele etasjer for å krympe kostnadene. Det var ikke aktuelt siden det brøt med inngått kontrakt. Forslag om å fjerne helikopterlanding (helt t.v.) ville monnet lite.   Foto: Illustrasjon: Helse Møre og Romsdal

Nyheter

5. januar fikk stortingspolitikerne på Mørebenken opplyst fra helseforetaket at det har vært brukt 600 millioner kroner på Sjukehuset Nordmøre og Romsdal så langt. Seinere har det vært formidlet i ulike medier at 600 millioner nærmest har vært bortkastet, blant annet i Nytt på nytt forrige fredag.