Så mye mer får helseforetaket de neste ti åra

Helse Møre og Romsdal skulle gjerne fått 220 millioner mer. Resultatet blir 177 millioner mer årlig de neste ca. 10 åra.

Styremøte i Helse Midt-Norge 4. februar 2021. Rundt bordet f.v.: adm. dir. Stig Slørdahl, økonomidirektør Anne-Marie Barane, styresekretær Rita Bjørgan Holand, direktør for eierstyring Nils Kvernmo, og styreleder Tina Steinsvik Sund.   Foto: Helse Midt-Norge

Nyheter

Styret i Helse Midt-Norge vedtok torsdag hvordan pengene til de tre sjukehusforetaka i regionen skal omfordeles i åra som kommer. Erfaringsmessig vil en slik ny modell gjelde i grovt sett ti år.