Snur alle steiner i Gjemnes:

Kan ikke utelukke oppsigelser

Formannskapet i Gjemnes kan ikke utelukke at det ender med oppsigelser i jakta på å balansere budsjettene de nærmeste åra.

PUSTER UT: Rådmann Birgit Eliassen, Jon Hals (H) og ordfører Knut Sjømæling (Sp) puster ut etter endt debatt der Hals lurer på om det er riktig å ha ordfører i full stilling slik den økonomiske situasjonen i kommunen nå er.   Foto: Sigmund Tjelle

Nyheter

Det kom klart fram i formannskapet der politikerne diskuterte mulige innsparingstiltak i økonomiplanperioden 2021–2024.