Mandag samles føden i Molde – slik har de forberedt seg

Flere barselsenger og undersøkelser av barnelege, ekstra kontroller, hotell for fødende med lang vei. Flere tiltak er på plass før samdrift av fødetilbudet starter. Men fortsatt mangler folk for å fylle helgeturnusene.

MANGE TANKER: – Mange kjenner hverandre fra før, men det er nok en del tanker om at to personalgrupper nå skal spleises, og hvordan vi vil lykkes med det, sier Øyvind Nytun, avdelingsleder føde i Nordmøre og Romsdal, om stemninga blant ansatte. T. h. Cecilie Lysgård, seksjonsleder føde i Molde.   Foto: Helse Møre og Romsdal

Nyheter

Fra mandag 8. februar skal fødeavdelingen i Molde ta i mot fødende fra hele Nordmøre og Romsdal, mens Kristiansund holder åpent for den øvrige virksomheten ved avdelinga. Dette ble bestemt tidligere i år fordi Kristiansund mangler flere gynekologer og ikke kan drifte uten stor bruk av utenlandske vikarer.