Ba om hundre millioner ekstra – det får de trolig ikke

Direktøren i Helse Midt-Norge vil holde litt igjen.

VILLE HA STØRRE HANDLINGSROM: Styret i Helse Møre og Romsdal har bedt Helse Midt-Norge om mer penger. Det meste vil de nok få, men ikke alt. Styreleder Ingve Theodorsen (t.v.) og administrerende direktør Øyvind Bakke mener det vil gå bra likevel.   Foto: Helse Møre og Romsdal

Nyheter

Det er snart to uker siden at Helse Møre og Romsdal sa nei til det siste tilbudet fra Skanska om bygging av nytt akuttsjukehus på Hjelset. I samme styremøte vedtok helseforetaket å be Helse Midt-Norge om utvidede rammer for hele SNR (Sjukehuset Nordmøre og Romsdal).