Prøver å styre unna Robek-lista:

Vurderte å stenge kirka – men nå ber rådmannen politikerne i Gjemnes gjøre andre kutt

Mindre til spesialundervisning, sammenslåing av grupper på 10. klassetrinn, innsparing på vikarbruk og overtid. Basert på innspill fra gruppearbeid er dette noen av innsparingsforslagene rådmann Birgit Eliassen i Gjemnes ber politikerne se nærmere på.

Tømmer fondene: Rådmann Birgit Eliassen sier kommunens fond vil være tomme om et par år dersom det ikke gjøres noe for å ta ned driftsnivået.   Foto: Marit Heiene

Nyheter

Formannskapet i Gjemnes skal tirsdag diskutere mulige innsparingstiltak i økonomiplanperioden 2021–2024. Det blir en krevende øvelse. Det er lagt inn ti millioner kroner av kommunens fondsmidler for å balansere årets budsjett. Dersom kommunen ikke gjør noe med driftsnivået framover, vil fondene være tømt om et par år. Rådmannen gjør det klart at da venter underskudd og Robek.