Sjukehus i Møre og Romsdal har brukt smittevernfrakker med hull: – Svært beklagelig

Sjukehusene i Molde, Volda og Ålesund har brukt smittevernfrakker som skulle vært sendt til reklamasjon. Det melder NRK.

Ble sendt ut ved en feil: Det var disse frakkene som ved en feil ble sendt ut til tre sjukehus i Møre og Romsdal.   Foto: Helse Møre og Romsdal

Nyheter

Smittevernfrakkene var feilmerket og skulle aldri ha vært tatt i bruk, skriver NRK. De ble likevel sendt ut og brukt ved sjukehus i fylket. De har blitt brukt på sjukehuset i Volda siden oktober, i Ålesund siden desember og i Molde siden januar.

Møre og Romsdal mottok et varsel fra sentrallageret i forrige uke, om at det ved en feil, var sendt ut smitteverkfrakker fra en leveranse som inneholdt frakker med små hull. Dermed kunne smitte trenge gjennom.

– Vi ser alvorlig på denne saken. Dette skal ikke kunne skje, sier smittevernoverlege i Helse Møre og Romsdal, Jørn Åge Longva til NRK.

Som følge av store lager av smittevernutstyr, er det leid ekstra lagerlokaler hos ekstern leverandør.

Disse smittevernfrakkene skulle egentlig bli sendt til reklamasjon, men ble i stedet sendt ut til tre sjukehus i Møre og Romsdal.

– Ved en feil ble ikke de aktuelle pallene på eksternt lager merket tydelig nok at de var sperret for utlevering. Dette er vårt ansvar, sier Vigleik Jessen, klinikksjef ved St. Olavs hospital til NRK.

Klinikksjef Jessen beklager, og forteller at dette vil bli fulgt opp.

Smittevernoverlege Longva tror ikke denne feilen har bidratt til noen smitte.

– Ut ifra det vi kjenner til så er feilen av svært liten smittevernmessig betydning, men det er likevel alvorlig at utstyr som man er kjent med ikke er godt nok, likevel sendes ut. At slikt kan skje utgjør en risiko for pasienter og ansatte, sier Longva til NRK.