Nå skal 24 meter lange modulvogntog testkjøre disse vegene

Kan vogntog som er 24 meter lange og veier 60 tonn kjøre Fannefjordtunnelen uten problemer? Greier modulvogntogene rundkjøringa ved Elkjøp i Molde? Blir Tjellekleiva et problem? De nærmeste dagene blir det testkjøring med modulvogntog på fylkesvegene.

Skal prøvekjøres: Hvordan kommer 24 meter lange modulvogntog seg gjennom sentrum i Molde, blant annet rundkjøringa ved Elkjøp, der Frænavegen møter Fannestrandsvegen? Det skal testes nå.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

MOLDE: Fra 1. april kan modulvogntog på 24 meters lengre bli å se på fylkesvegene i Møre og Romsdal. De nærmeste dagene er planen å teste flaskehalsene på en rekke fylkesveger her i fylket for å finne ut om det går knirkefritt å åpne vegene for vogntog som er atskillig lengre og tyngre enn dagens ordinære vogntog.