Gir grønt lys for å øke rammene til fellessjukehuset

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge foreslår at rammene økes til nytt sjukehus på Hjelset.

Vil ha fremdrift: – Det må også legges stor vekt på behovet for fremdrift i prosjektet for å kunne yte et godt helsetilbud til befolkningen i regionen, skriver adm. dir i innstillingen til styret.   Foto: MARIT HEIENE

Nyheter

4. februar skal styret i Helse Midt-Norge behandle saken om utvidet økonomisk ramme for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). For styret legger adm. dir Stig A. Slørdahl fram at det er behov for økt kostnadsramme og foreslår økning slik Helse Møre og Romsdal har lagt til grunn for at tomtearbeidene kan starte i juni og sjukehus kunne tas i bruk om fire år.