Vedtok framdrift for nysjukehuset - byggestart i juni

Utgraving av tomta og flytting av masser fra juni. Støping av fundamentet fra august. Full drift våren 2025. Slik er framdrifta for nysjukehuset hvis planen vedtatt i onsdagens styremøte går som den skal.

NY GJENNOMFØRING: Avlysning av Skanska-kontrakten krever ny måte å gjennomføre byggeprosjektet på. Her illustrasjon av fellessjukehuset av 16. desember 2020.   Foto: Helse Møre og Romsdal

Nyheter

Den store saka på onsdagens styremøte i helseforetaket var ny modell for hvordan fellessjukehuset skal gjennomføres etter at Skanskas siste tilbud ble avvist.