Bakke vil ha ny tilbodskonkurranse for fellessjukehuset

Adm. dir. i HMR, Øyvind Bakke, tilrår å dele opp prosjektet i fleire totalentreprisar.

Vil dele opp: – Prosjektstyret for SNR har vurdert at ein oppdeling av prosjektet vil leggje til rette for betre og breiare konkurranse i marknaden, enn om vi hadde valt ein ny totalentreprise for heile prosjektet, seier Øyvind Bakke  Foto: Bjørn Buvnoll

Nyheter

Dette meiner han vil sikre framdrift og ei god realisering av akuttsjukehuset på Hjelset .