– Uten Møreaksen kan ikke Kjerringsundet realiseres, mener Harald Espeland

– Har fylket 10 milliarder?

Kan man ikke hente stein til Kjerringsundet fra tunnelen på Møreaksen, er det ingen realisme i at Gossen og Otrøya får fastlandsforbindelse, mener daglig leder Harald Espeland. - Har fylkeskommunen 10 milliarder kroner til å bygge vegen sjøl, spør Espeland.

Harald Espeland, Møreaksen.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

En ny veg som knytter sammen øysamfunnene på Gossen og Otrøya vil i utgangspunktet koste 4 milliarder kroner. Kan man bruke steinmasser som sprenges ut fra tunnelen under fjorden der Møreaksen er planlagt, kan kostnaden reduseres til 2,5 milliarder kroner, opplyser daglig leder i Kjerringsundet AS, Harald Espeland.