Trafikkstasjonene får bestå

Det blir ingen endringer i trafikkstasjonene nå. FrP  og regjeringspartiene har blitt enige om å avvente planlagte strukturendringer.

Trafikkstasjonen i Årødalen.   Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

Det er ikke aktuelt å gjøre endringer i strukturen før behovet for personlig oppmøte og fremvisning av kjøretøy er varig redusert, og at nye digitale løsninger er på plass, sier Helge Orten (H), leder av transportkomiteen på Stortinget.