Eivind Smith: – Loven går foran

Professor om fødestrid: – Juridisk sett har helseforetaket sitt på det tørre

Hva veier tyngst? Stortingsvedtaket om å holde føden i Kristiansund åpen? Eller lovkrav om forsvarlige helsetjenester? Det har juseksperten et tydelig svar på.

LOVEN GÅR FORAN: – Loven går foran. Altså er det ikke så mye Stortinget kan gjøre, hvis de ikke vil tilføre nye ressurser, fremskaffe flere gynekologer eller noe annet. Stortinget har da også nøyd seg med bare å be regjeringen om noe. Det sier professor Eivind Smith om det rettslige rundt stengt fødeavdeling i Kristiansund. Bildet er tatt i 2014.   Foto: John Greiner Olsen / Stortinget / flickr

Slike vedtak er ikke rettslig bindende, og står i alle fall tilbake for bestemmelser i den ordinære lovgivningen. Så juridisk sett har helseforetaket sitt på det tørre.

Eivind Smith
Nyheter

Professor Eivind Smith er høgt anerkjent i Norge og internasjonalt, særlig gjennom sitt arbeid med forvaltningsrett og konstitusjonell rett.