LEDER LØRDAG 23. JANUAR:

Hvor er logikken i at folk skal være isolert på heimekontor om dagen, men gå på puben på kveldstid?

Politisk spill: Samfunnsdebattanten Mads Gilbert mener smitteverntiltakene må baseres på faglig begrunnelse, og ikke bli brikker i politikernes kamp om popularitet.   Foto: NTB

Hvor er logikken: Heimekontor om dagen, puben om kvelden?

Nyheter

En av de mest profilerte samfunnsdebattantene, overlege Mads Gilbert i Tromsø, har reagert på at et flertall på Stortinget har overprøvd regjeringens smitteverntiltak om at skjenke- og serveringsstedene ikke har fått skjenke alkohol. Gilbert advarer mot at koronapandemien blir gjort til et politisk spill og blir en del av valgkampen foran høstens stortingsvalg.

Alvoret med covid-19-viruset og mutasjoner av viruset har preget oss alle siden nedstengingen i mars i fjor. Alle har på ulike måter blitt berørt av tiltakene som er satt i verk for å slå ned smitten. Fredag kom en ny påminnelse om at smitten langt fra er borte. I kommunen Nordre Follo knyttes to dødsfall og utbredt smitte i et bofellesskap til koronaviruset.

I debatten har det vært en styrke at folk har kunnet ha ulike synspunkt på hvilke smitteverntiltak som er nødvendig, hva som kan lempes på og hvor lenge tiltakene bør vare. Det er for eksempel ulike meninger om hvor mange som kan delta på kultur- og idrettsarrangement, og hvor tøft det skal gripes inn overfor arrangement for barn og ungdom, mens det er brei enighet om å stoppe importsmitte fra utlandet. Hvor stor frihet den enkelte kommune skal ha, holdt opp mot nasjonal styring, er en del av debatten.

Det skal være rom for å ha meninger om smitteverntiltakene som settes i verk og være med på evalueringen av tiltakene. Når et flertall på Stortinget pekt ut skjenkestoppen som markering for å gi regjeringa smekk over fingrene, var det etter vår mening feil sak å markere seg på. Hvor er logikken om at folk skal være isolert på heimekontor om dagen, men gå på puben på kveldstid? Mat- og serveringsbransjen har hatt tøffe tider siden mars i fjor, og ivrer forståelig nok etter å komme i gang igjen. Vi skal huske at det er mange bransjer og enda flere enkeltpersoner som har fått hverdagen kastet om på grunn av smitteverntiltak. Politikernes bærer et tungt ansvar om å lose landet trygt gjennom pandemien. Det er viktigere enn å slå politisk mynt på pandemien.