Holen Bjørdal (Sp): – Vil regjeringa ta grep?

Dette svarer Bent Høie om fødestenging

Striden rundt stengt fødeavdeling i Kristiansund foregår også i Stortinget. Nå har helseministeren svart på spørsmål fra Holen Bjørdal (Ap) på Mørebenken.

IKKE FORSVARLIG: – Ledelsen finner det ikke forsvarlig å opprettholde to fødetilbud i den kommende perioden, svarer Bent Høie på spørsmål fra Holen Bjørdal .   Foto: Berit Roald / NTB

Beslutningen springer ikke ut av økonomiske hensyn, men reell mangel på spesialisert kompetanse. Samtidig vil man arbeide videre med rekruttering.

Bent Høie
Nyheter

Fredag svarte helseministeren på et skriftlig spørsmål om fødestenginga i Kristiansund fra stortingspolitiker Fredric Holen Bjørdal (Ap) fra Volda. Skriftlige spørsmål er en ordning der spørsmåla ikke er gjenstand for debatt i Stortinget.