Derfor kan Skanska og foretaket være så uenige

Professor: – Ved å dele opp i små entrepriser, kan man trekke prisen ned

Mens Skanska mener deres tilbud bare var ca. 100 millioner for mye, mener helseforetaket det dreier seg om mange hundre millioner. Det kan ha slik forklaring, sier professor.

Ola Lædre er professor i prosjektledelse, med doktorgrad om kontraktstrategier i bygge- og anleggsprosjekter.   Foto: NTNU

På et så stort prosjekt som sjukehuset på Hjelset kan det være vanskelig å få til nok konkurranse.

Ola Lædre
Nyheter

Ola Lædre er professor i prosjektledelse ved NTNU i Trondheim og kjenner sjukehussaka i Møre og Romsdal via media. Hans svar om temaet bygger derfor på hans innsikt i kontrakt-strategier i bygge- og anleggsprosjekter, et emne han har doktorgrad på.