Sjukehusvedtaket i åtte punkt

Dette blei einstemmig vedtatt av styret i Helse Møre og Romsdal torsdag.

Slik ser det til vanleg ut når styret i helseføretaket møtast. I dag skjer møtet på Skype.   Foto: Helse Møre og Romsdal

Nyheter

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal - handtering av kontrakten med Skanska NorgeAS, ny gjennomføringsmodell og utviding av økonomisk ramme