Helsedepartementet har tillit til at Helse Midt bygger sjukehuset på Hjelset

Forberedt på at prisen øker

Helsedepartementet står fast på at det er Helse Midt-Norges ansvar sammen med Helse Møre og Romsdal å få bygget det nye akuttsjukehuset. Departementet er forberedt på at sjukehuset kan bli dyrere fordi det blir forsinket.

Sjukehusbygget er prioritert: Statssekretær Anne Grethe Erlandsen sier helseministeren har tillit til at det nye sjukehuset blir realisert så raskt det er forsvarlig.   Foto: Håkon Mosvold Larsen

Nyheter

Administrerende direktør Øyvind Bakke opplyste tidligere denne uka at det er brukt 600 millioner kroner til nå på å planlegge og forberede Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Direktøren anbefaler at kontrakten med Skanska Norge AS avsluttes. Hva tenker helseministeren om det som skal skje i fortsettelsen?