Bilåret 2020 i Romsdal

Økt salg av både nye og brukte biler

2020 ble et spesielt år for bilbransjen. Korona med smittefrykt, nedstenging av fabrikker og usikkerhet medvirket til nedgang i salget første halvår. Men det tok seg raskt opp igjen, ved utgangen av året hadde salget av både nye og brukte biler økt fra året før.

Selger: Salgssjef Kristin Haugland Fosseide forteller om godt salg av den nye elbilen id.3, snart kommer id.4. Alle foto: Olav Skjegstad 

Nyheter

Økningen i registrering av nye biler var på 3,2 prosent i Romsdal fra 2019 til 2020, viser statistikk fra Opplysningsrådet for veitrafikken.. Det betyr at 1383 personer kjøpte ny bil i Romsdal i fjor. Samtidig har salget av brukte biler aldri vært høyere, både lokalt og nasjonalt.