ROR ber NVE si nei til Statnett

Romsdal Regionråd (ROR) ber NVE avvise Statnetts ønske om å omklassifisere og selge 132 kV-nettet i Møre og Romsdal fra transmisjonsnett til regionalnett.

DAGLIG LEDER: Alf Reistad i Romsdal Regionråd.  Foto: Egil H. Torvik

Nyheter

– Bakgrunnen er at det ikke er noen tvil om at deler av 132 kV-nettet til Statnett i Møre og Romsdal i dag har en funksjon som transmisjonsnett, og derfor ikke kan omklassifiseres.