Jobber videre for å bevare Farstad omsorgssenter

– Folk er glade for at vi står på, sier Laila Magerøy Scigala, som er med-driver av Facebook-gruppa «Vi som fortsatt jobber mot nedleggelse av Farstad Omsorgssenter».

– Jobber for alle eldre: – De må regne med engasjement når slike store inngrep blir gjort. Vi jobber for alle eldre i hele Hustadvika, sier Laila Magerøy Scigala i Facebook-gruppa. Her sammen med Mary Langnes da de overleverte underskrifter til ordføreren .   Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

Nyheter

Laila Magerøy Scigala og Mary Langnes sier de kommer til å jobbe videre med å bevare Farstad omsorgssenter sjøl om flytteprosessen har starta. Facebook-gruppa har drøyt 1.100 medlemmer.