Flere ansatte i politiet i Møre og Romsdal ble utsatt for seksuell trakassering i fjor

Det viser en ny arbeidsmiljøundersøkelse.
Nyheter

Politiet offentliggjorde torsdag en rapport om uønska seksuell oppmerksomhet blant medarbeidere. Den baserer seg på tall fra en arbeidsmiljøundersøkelse. Resultatet viser at 4,9 prosent, noe som utgjør 23 medarbeidere, i Møre og Romsdal politidistrikt har blitt utsatt for ulike typer av seksuell trakassering i løpet av det siste året.