Arbeidere i karatene får ikke oppsøke butikker i Vestnes

Dette har vært fast rutine i bedriftene, men er nå et smitteverntiltak.
Nyheter

Vestnes kommune hadde onsdag et dialogmøte med industribedrifter, politi og Vestnes næringsforum. Der var tema karantene- og smittevernregler. Et av tiltakene bedriftene ble enig om, var at gjestearbeidere i karantene ikke skal oppsøke butikker.

Dette har bedriftene hatt som fast rutine siden tidlig 2020.

Det opplyser Vestnes kommune via ei pressemelding torsdag.

Det skal bli sørget for at andre handler, enten bedrifter eller kolleger. Dette er rutiner som er strengere enn de sentrale retningslinjene for karantene.

I pressemeldinga skriver kommunen at mange som har kommet til Vestnes i forbindelse med arbeid i ulike bedrifter, har kjøpt seg hus eller leier boliger, og er vanlige innbyggere i Vestnes. Mange av disse reiste ikke til hjemlandet i jule- og nyttårshelgene. De skal dermed ikke i karantene. Karantenetida for enkelte gjestearbeidere er også over, slik at de nå kan starte i arbeid.

De høye smittetalla i Vestnes er knyttet til tilreisende arbeidere som har vært i innreisekarantene siden ankomst. De involverte opplever å ha kontroll på smitta sjøl om det foreligger høye tall.

Det har vært jevnlige møter, og bedriftene ser på dialogmøtene som en arena for erfaringsutveksling. Samarbeid mellom partene er særs godt, står det i pressemeldinga.