Samler fødetilbudet i Molde

- Når ansvarleg leiar og gynekolog ikkje lenger kan stå inne for forsvarlegheita, er vi nødt til å ta grep.

Adm dir Øyvind Bakke og konstituert avdelingssjef Øyvind Nytun opplyser at det har vært tett dialog med dei tilsette heile vegen. Gjennom hausten og vinteren 2020 har det vore fleire møte, både med personalgruppene, men også med tillitsvalde og vernetenesta.  Foto: Privat

Nyheter

I slutten av november i fjor var det møte mellom 25-30 leiarar og tillitsvalde på Molde sjukehus. Tema var erfaringer med vekseldrifta mellom fødeavdelingane i Molde og Kristiansund sidan 5. oktober, og løysingar for vidare drift. Fødeavdelingane har hatt vekseldrift med to veker på kvar stad.