– Vil ha Sve med på laget

Daglig leder, Alf Reistad, i Langfjordforbindelsen er glad for at Frank Sve (Frp) løfter fram kryssing av Langfjorden. Reistad mener ferjefri fjordkryssing er nødvendig for å få vekk flaskehalser, og vil ha Sve med på laget for å bygge Møreaksen også.

Ja takk, begge deler: Daglig leder i Langfjordforbindelsen, Alf Reistad, mener fjordkryssinger er beste måten å få ned reisetida på, både med bru over Langfjorden og Møreaksen.  Foto: Egil H. Torvik

Nyheter

– Vi er veldig glad og fornøyd med at Frank Sve ser viktigheten av Langfjordforbindelsen. Fylkesveg 64 som går mellom Åndalsnes via Molde og Hustadvika til Kristiansund er, sammen med E136 gjennom Romsdalen, en viktig del av eksportaksen mellom Møre og Romsdal og Østlandet. Andelen tungtransport på ferjestrekningen Sølsnes-Åfarnes dokumenterer til fulle viktigheten for næringslivet. En av hovedutfordringene for Langfjordforbindelsen er at fylkeskommunen prioriterer fergeavløsning for de strekningene som er dyr å drifte på grunn av lav trafikk – ikke de strekningene som har høy trafikk og som gir best total samfunnsøkonomi å realisere. Håper at dette er et signal fra Frank Sve om at han i framtida ønsker å prioritere de viktigste sambandene som gir redusert reisetid for flest mulig trafikanter. Dette vil ha stor betydning for næringslivet! sier Alf Reistad.