Har fått nytt tilbud fra Skanska på bygging av sjukehuset på Hjelset

Skal legges fram for det nye prosjektstyret i ettermiddag.

SLIK KAN DET BLI: Ny illustrasjon av fellessjukehuset på Hjelset av 16. desember 2020. Nå har Skanska levert et siste og endelig tilbud på byggingen av det planlagte akuttsjukehuset.  Foto: Helse Møre og Romsdal

Nyheter

Som kjent har Helse Møre og Romsdal gjennomført nye forhandlinger med Skanska om bygging av fellessjukehuset på Hjelset – med nye forhandlere – etter at det første tilbudet ble forkastet.