Ex-samferdselsminister Jon Georg Dale om Møreaksen eller Romsdalsaksen:

– La Nye Veier AS bestemme

Avgjørelsen om hvordan Romsdalsfjorden skal krysses med ny vegforbindelse, bør overlates til statens selskap Nye Veier AS, mener tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale. 

Fjordkryssingen: – I det øyeblikket Nye Veier AS får ansvaret med å bygge vegen fra Ålesund til Molde, er det Nye Veier som avgjør hvordan Romsdalsfjorden skal krysses. Da blir trasévalget ikke en politisk avgjørelse, sier tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale.  Foto: RICHARD NERGAARD

Nyheter

Skal ny veg mellom Ålesund og Molde krysse fjorden langs Møreaksen eller Romsdalsaksen? Tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) var mandag med på møte med ledelsen i Møre og Romsdal fylkeskommune om veginvesteringer de kommende åra. Et flertall blant fylkespolitikerne har løftet fram Møreaksen som fjordkryssing, og står fast på at det er beste løsningen.