Prosjektdirektøren i Statens vegvesen avviser at Møreaksen-planlegging går ut over andre riksvegprosjekt

– Grunnløs kritikk fra Sve

– Det er ikke grunnlag for å kritisere Statens vegvesen for planlegging av vegprosjektene her i fylket. Vi arbeider på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og med bevilgningene Stortinget gir, sier prosjektdirektør Ove Nesje.
Nyheter

Ove Nesje, som er prosjektdirektør for Statens vegvesen Utbygging, mener fylkespolitiker Frank Sve (Frp) ikke har saklig grunnlag for å påstå at Vegvesenet har brukt planleggingskapasitet til å planlegge E39 Ålesund-Molde på bekostning av andre riksvegprosjekt i fylket. Prosjektdirektøren retter også søkelys mot Romsdals Budstikke.