LEDER TIRSDAG 12. JANUAR

Åpenhet om tragedier er viktig

KREVENDE REDNINGSARBEID: Under svært krevende forhold jobbet redningsmannskapene utrettelig for å redde så mange som mulig. Innsatsen og åpenheten imponerte.   Foto: NTB

Det er klokt at nødetatene gir innsyn i hvordan de tenker. Noen ganger innebærer det at man også må gi innsyn i tvil og etiske dilemma.

Nyheter

Jordrastragedien på Gjerdrum viser naturens voldsomme krefter, og hvor hardt de kan ramme et lokalsamfunn. Bildene fra rasstedet på Romerike var vonde å se på. Det samme var beretningene fra dem som har mistet sine nærmeste. Hendelsen på Gjerdrum har preget inngangen på det nye året. Det er naturlig at en slik hendelse skaper redsel og bekymring.

Profesjonelle redningsarbeidere kom raskt til stedet. Dette var et svært krevende oppdrag hvor redningsarbeiderne hele tida måtte vurdere egen risiko. Dette er oppdrag som krever mye både fysisk og psykisk.

Innsatsen som ble lagt ned reddet liv. Samtidig kommuniserte nødetatene godt og åpent. Det er svært riktig at informasjon blir gitt, og det er klokt at nødetatene gir innsyn i hvordan de tenker, og hva slags vurderinger som ble gjort. Noen ganger innebærer det at man også må gi innsyn i tvil og etiske dilemma. Det er en styrke når nødetatene våger å være så åpne i sin kommunikasjon.

I løpet av kort tid mobiliserte lokalsamfunnet på imponerende vis. Samspillet mellom profesjonelle aktører i fornt og primærhelsetjenesten og frivilligheten i leddet er svært viktig.

Helsearbeidere, lærere og hundrevis av frivillige gjør sitt ytterste for å gi hjelp. For kommunen har dette vært en svært vanskelig situasjon. I fortsettelsen vil det bli en kritisk gjennomgang av alt som har skjedd rundt det aktuelle området. Det er positivt signal at Gjerdrum kommune tydelig har sagt at deres arkiver vil være åpne.

Det er viktig å kunne ta lærdom av dramatiske hendelser, også tragedier som raset på Gjerdrum. En slik prosess starter med åpenhet fra dem som står i første rekke. I et evalueringsarbeid må man sjølsagt se på det som fungerte, og forsterke.

Samtidig må man våge å gå djupere i de vanskelige spørsmålene. I løpet av de siste åra har man sett flere eksempler på viktigheten av vitenskap, og at samarbeid mellom vitenskapelig ansatte og besluttende myndigheter er svært viktig.