Bufdir ikke fornøyd

Fikk tilskudd til utlånssentral – nå kan kommunen bli nødt til å betale tilbake

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) varsler Hustadvika kommune om at etaten vurderer å kreve tilbake 300.000 kroner som er gitt i tilskudd til utstyrssentralen i kommunen.

ORDNER SEG: Kommunalsjef Lage Lyche i Hustadvika kommune er trygg på at dette vil løse seg.  

Nyheter

I 2019 fikk Fræna kommune 250.000 kroner av Bufdir for å starte Fræna utstyrspool – en sentral for utlån av sport- og fritidsutstyr til barn og unge. Senere fikk kommunen ytterligere 50.000 kroner i tilskudd. Utstyrssentralen ble opprettet for å redusere de økonomiske barrierene som hindret en del barn og unge i å delta i ulike ferie- og fritidsaktiviteter.