– Håper å bidra med kunnskap og lokal entusiasme

Han har bygd tusenvis av kvadratmeter mellom anna for Kjell Inge Røkke. No skal Jan Petter Storetvedt bidra til at nysjukehuset på Hjelset blir bygd.

INN I STYRET: Jan Petter Storetvedt, dagleg leiar i Probiz, blir nytt medlem i prosjektsyret for SNR.   Foto: HUGO TINGVOLL

Nyheter

Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke, presenterte onsdag den nye prosjektstyret for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). Her går hans eigen nestkommanderande, viseadministrerande direktør Heidi Nilsen, inn som ny leiar.