Sjukehuset drifter som normalt. Men:

– Vår største bekymring er hvis veldig mange ansatte havner i karantene

Molde og Kristiansund sjukehus drifter som vanlig tross ny nasjonal nedstengning og smitteutbrudd i begge byene. Men det kan endre seg hvis mange sjukehusansatte havner i karantene.

IKKE VÆR REDD: Molde sjukehus driver som vanlig tross den nye nedstengningen. – Det er viktig å si at ingen skal være redde for å ta kontakt med helsevesenet, sier Georg Johnsen, sjef for sjukehusa i Molde og Kristiansund.   Foto: MARIT HEIENE

Nyheter

Da Norge ble stengt ned i mars, ble mange ikke-akutte sjukehusavtaler utsatt. I tillegg var det en del pasienter som sjøl avlyste sine avtaler av frykt for å bli smittet på sjukehus.