Erna Solberg innfører sosial nyttårspause i Norge

Erna Solberg ber Norge bli med på et krafttak for å hindre en ny smittebølge. Tiltakene vil foreløpig vare i 14 dager.
Nyheter

Statsminister Erna Solberg (H) ber folk unngå private besøk i to uker. Skjenking av alkohol blir forbudt.

– Jeg ber nå om at alle blir med på et krafttak for å unngå en ny smittebølge, sier Solberg i en pressemelding.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) kaller det en «sosial nyttårspause».

Regjeringen anbefaler nå alle nordmenn om å unngå å ha gjester i hjemmet og vente 14 dager med private besøk.

I tillegg innføres et forbud mot private sammenkomster på mer enn fem personer utenfor eget hjem.

Det innføres også et nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

Aleneboende kan ha besøk av og gå på besøk til maksimalt to faste venner, opplyser regjeringen i en pressemelding.

Det er også unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Når det kommer til private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale, understreker regjeringen at dersom man er flere enn fem i samme husstand, kan alle i husstanden møtes.

På regjeringens pressekonferanse søndag sa statsminister Erna Solberg (H) at det fremdeles vil være lov å møtes utendørs for å for eksempel gå en tur.

– Det er mye mindre smitte ute, men du må holde avstand. Jeg ser at folk kanskje av og til tror at dersom du er ute, gjelder ikke meteren, men det gjør den, sa hun.

Økende smitte rundt om i Norge

Bakteppet for disse inngripende tiltakene er bekymring for at Norge nå står ved et farlig knekkpunkt i smitten.

Ifølge FHI er R-tallet, altså reproduksjonstallet, nå beregnet til 1,3. Det betyr at hver person som blir smittet av covid-19, i snitt smitter 1,3 personer videre.

Flere steder i Norge har smitten økt den siste tiden, selv om den fulle effekten fra julehøytiden altså ikke ennå har kommet til syne.

I Hitra har smittesituasjonen til tider vært ute av kontroll de siste ukene. Nå har kommunen bedt FHI om å få tildelt flere vaksiner enn planlagt som følge av det pågående koronautbruddet. I Trondheim og Stavanger har smitten også steget den siste tiden. I Oslo har også smittetallene vært høye de siste ukene.

I helgen ba regjeringen studentene om å vente med å reise tilbake fra julefeiring. Det blir ikke fysisk undervisning på studiestedene før 18. januar, i et forsøk på å dempe smittetrykket.

Anbefalinger for alle i hele landet:

Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.


Skoler og utdanning

 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar.
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå.
 • Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll.

Idrett

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

Kirkevandring

 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar.

Nye tiltak i kommuner og regioner med mye smitte

Regjeringen legger til flere tiltak som kommuner og regioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre.

 • om barneskoler og barnehager skal følge veilederen for "rødt nivå".
 • påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter.
 • påbud om hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig.
 • påbud om stengning av driften av treningssentre, bingo -og svømmehaller.