Meieriet i Tresfjord 100 år – Redda av ridderosten

Då det nye Tresfjord meieri stod ferdig i 1920, var det hundrevis av meieri i Norge. 100 år seinare er dei fleste borte, meieriet i Tresfjord lever.

Samarbeid: Tidlegare meieristyrar Birger Stenhjem rosar samarbeidet med Tine, her saman med direktør Hanne Refsholt.   Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

I dag er Tine sitt anlegg i Tresfjord eit av svært få små meieri i Norge i drift. Det har overlevd både brann, strukturrasjonalisering og skiftande økonomiske tider.