Heidi Nilsen er ny forhandlingsleder - forhandler lille julaften:

Fortsetter å forhandle med Skanska

Helseforetaket skal fortsette forhandlingene med Skanska. Samtidig skal de jobbe med alternative måter å gjennomføre prosjektet på, i fall Skanska-sporet ikke lykkes. I så fall anslår Bakke forsinkelse på 2-3 uker.
Nyheter

Styremøtet i Helse Møre og Romsdal tirsdag morgen var varslet å bli lukket, men ble likevel gjennomført som åpent møte. Det varte cirka en halv time, og besto i hovedsak av en orientering fra toppsjef Øyvind Bakke.