Statens vegvesen

Vil ha lang tunnel fra Ørskogfjellet til Vik

Statens vegvesen foreslår å legge E39 i en sammenhengende tunnel fra Ørskogfjellet til Vik. Tunnelen vil bli på rundt 5,5 kilometer.

MØREAKSEN: Statens vegvesen vil ha sammenhengende tunnel fra Ørskogfjellet og hit til Vik mellom Tomrefjord og Vestnes. Her starter den undersjøiske tunnel på Møreaksen som gir kryssing av Romsdalsfjorden over Tautra til Otrøya og videre over Julsundet.   Foto: ØYVIND LEREN/STATENS VEGVESEN

Nyheter

(Smp) Dette kommer fram i Statens vegvesen sitt nye planforslag som nå er sendt ut på høring. Prosjektleder for E39 mellom Ålesund og Molde, Harald Johnsen, påpeker at denne løsningen er i tråd med ønsker fra Vestnes kommune.