Helseføretaket og Sykehusbygg:

Held fast på at Skanska-tilbodet er langt over markedspris

Helse Møre og Romsdal og Sykehusbygg står ved benchmarkinga som blei utarbeidd for SNR-prosjektet. 

TILBAKEVISER: Helseforetaket og Sykehusbygg tilbakeviser nå at Skanskas nye framstilling endrer bildet av deres tilbud som langt over markedspris. HER: Ny illustrasjon av fellessjukehuset av 16. desember 2020.   Foto: Helse Møre og Romsdal

Nyheter

Det skriv helseføretaket i ei pressemelding måndag ettermiddag.