Sjukehusdramaet

Ekspert: Kan være en plikt å avvise ved for høyt tilbud

Det er vanlig å legge ut ny konkurranse hvis en byggherre får tilbud langt over målsummen etter en samspillsfase. Det sier Robert Myhre, ekspert på offentlig anskaffelser.

ENIGE: Robert Myhre og Marianne Dragsten er begge advokater og eksperter på offentlige anskaffelser. Myhre hadde i sin tid ansvar for å opprette Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) og har vært leder der, mens Dragsten er nemndmedlem nå.   Foto: Privat / Vaar

Nyheter

Robert Myhre er privatpraktiserende advokat med offentlige anskaffelser som spesialfelt. Han hadde ansvar for opprettelsen av Kofa i sin tid, Klagenemnda for offentlige anskaffelser, på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet. Han har også ledet sekretariatet i Kofa.